GEEN OPVANG OF CRIMINELEN IN HOTELS OP KOSTEN VAN BELASTINGBETALERS

Onlangs hebben wij vernomen dat criminele jongeren op kosten van de Beverwijkse belastingbetalers in hotels verblijven. Dat vond de VVD zo raar om te horen en onacceptabel dat we naar aanleiding daarvan vragen aan het college van B&W hebben gesteld.

Onlangs hebben wij vernomen dat criminele jongeren op kosten van de Beverwijkse belastingbetalers in hotels verblijven. Dat vond de VVD zo raar om te horen en onacceptabel dat we naar aanleiding daarvan vragen aan het college van B&W hebben gesteld.

De VVD wil onder andere weten of de informatie klopt, hoe vaak het plaats vindt en waarom voor deze oplossing gekozen is. De VVD is van mening dat criminele jongeren niet in een hotel horen maar in de cel. Ook als blijkt dat het gaat om jongeren die juist zorg nodig hebben, zijn we van mening dat er opgevangen moet worden in de daartoe bestemde instellingen. Niet in een hotel.

Na het stellen van de vragen is al gebleken dat in één geval een moordverdachte die in een hotel was geplaatst in een hotel in Heemskerk van zijn bed is gelicht. Onduidelijk is nog of op het moment van plaatsen in het hotel dit feit bekend was bij de instanties.

De VVD is hiervan geschrokken. Medewerkers en gasten zijn niet op de hoogte van de (vermoedelijke) gevaarlijke gasten en de mogelijke consequenties. Ze worden onnodig in gevaar gebracht. De veiligheid komt dan in het geding. Dat is onacceptabel.

Wij zijn benieuwd naar de beantwoording door het college B&W. In ieder geval is de VVD van mening dat er geen belastinggeld gebruikt moet worden voor de huur van hotelkamers. Niet voor criminelen: die horen in een cel. Niet voor personen die hulp nodig hebben: die horen in de daarvoor bedoelde instellingen.

Wegzetten in hotels is onnodig duur. Dit geld kan veel beter worden benut aan de juiste zorg.


Zie ook: http://www.nhnieuws.nl/nieuws/220513/VVD-wil-opheldering-over-opvang-van-criminelen-in-hotels-Dit-moet-echt-anders