4e hockeyveld Overbos, kunstgrasveld DEM en uitwerking Landgoed Adrichem

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het 4e hockeyveld voor Overbos, een half kunstgrasveld voor DEM en uitwerking van Landgoed Adrichem.

© Serge Ferraro

Het 4e hockeyveld komt op veld van DEM (11/12) en veld DEM schuift iets op. Er wordt gezorgd voor genoeg capaciteit voor DEM en de voetbalvelden worden optimaal bezet door alle verenigingen.

Ook wordt plan Landgoed Adrichem verder uitgewerkt en klaar gemaakt voor besluitvorming na de verkiezingen. Sport en recreatie bij elkaar. Velden 1 en 2 hockey worden verplaatst. Naast het 4e hockeyveld komt dan nog een nieuw veld en bij de vijver ook een nieuw veld. Veld 3 blijft bestaan.

De jeu de boules verhuist richting het korfbalveld en er komt een herinrichting van de voetbalvelden.

Het mooie is dat de bewoners bij het hockeyvelden hier ook mee geholpen zijn en het niet ten koste gaat van het park Overbos.

De afgelopen jaren heeft de VVD zich hier voor sterk gemaakt. We zijn dan ook blij met het huidige resultaat en de concrete vervolgstappen.

Wat ons betreft een hele mooie ontwikkeling op het gebied van sport, spel en recreatie in Beverwijk!