Breestraat duurder, Gratis parkeren, Startups, Kennemer Theater en Wietteelt

De VVD heeft tijdens de behandeling van de begroting 2018 benadrukt dat een solide financieel beleid het uitgangspunt moet zijn. De afgelopen jaren kenmerkten zich door financiële meevaller en gelukjes. Ook de provincie heeft de gemeente een tik op de vingers gegeven over het financieel beleid. Kortom dat moet stukken beter en daar staat de VVD voor.

© Jim Vos

Kosten Breestraat € 760.000 hoger

Natuurlijk hadden wij aandacht voor de Breestraat. Het stadscentrum wordt goed onder handen genomen en het ziet er heel mooi uit. Nog even en het is af. De VVD heeft in de vergadering een aantal vragen over Breestraat gesteld, vooral over de financiële status. En daar schrokken we van. Tussen neus en lippen door vertelde D66-wethouder De Rudder dat er een overschrijding van ongeveer 10% zal zijn. Dat is ongeveer € 410.000… Dit is naast een post voor onvoorziene zaken van € 350.000 die reeds was opgenomen. We krijgen nog meer tekst en uitleg, maar het is natuurlijk dramatisch…


Gratis parkeren?

De reden voor de vragen was dat we het gratis parkeren op koopavonden en zaterdagen willen behouden. De proef hiervoor loopt binnenkort af en is voor zowel bezoekers als winkeliers een succes. De VVD is van mening dat er geen noodzaak is voor betaald parkeren op zaterdagen en koopavonden en het dus feitelijk altijd gratis moet zijn.

Helaas is de politieke realiteit anders, daarom heeft de VVD het voorgesteld om het voor 2018 in ieder geval gratis te maken. Het idee is om dan na de verkiezingen in 2018 het alsnog definitief in te voeren. Tot die tijd geen wijzigingen omdat dat voor de bezoekers onduidelijk is. Daarnaast kan de nieuwe Breestraat een boost gebruiken. Je zorgt voor een extra goede start.

Maar nee, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en Gemeentebelangen zagen dit niet zitten en daarom is ons voorstel verworpen. Binnenkort mag u dankzij deze partijen weer betaald parkeren… De VVD wil na de verkiezingen van 2018 dit weer terugdraaien en zal zich daar sterk voor maken.


Broedplaats in Beverwijk: cultuur of economie

In de gemeenteraad is er al een aantal maanden een discussie over de Broedmachine. Een selectief clubje mensen die uit Young Art is voortgekomen. Dit cultureel clubje mensen heeft eenvoudig subsidie van de gemeente gekregen (VVD was tegen!). Ook voeren ze op dit moment activiteiten uit op een plek waar dat volgens het bestemmingsplan niet mag, maar de wethouder gedoogd dit.

De VVD vindt dat cultuur voor een brede groep bereikbaar en beschikbaar moet zijn. Niet alleen voor een beperkt groepje, zoals dat nu het geval is. Werd in eerste instantie vooral aangegeven dat het een culturele activiteit was, nu werd door D66 en de wethouder gepleit dat het economische activiteiten zijn, vooral startups.

Na een uitgebreide discussie heeft de VVD het voor elkaar gekregen dat de subsidies die voor culturele startups ook voor andere startups gaat gelden. Het zal dan niet meer een broedplaatsenbeleid worden maar een startupbeleid. Een belangrijk verschil omdat ook andere  beginnende ondernemers hier gebruik van kunnen maken.


Beverwijk en Wijk aan Zee leuk en gezellig: geen leges

De VVD heeft zich sterk gemaakt dat voor kleine evenementen voortaan geen vergoedingen meer betaald hoeft te worden. De VVD is van mening dat vooral onze bewoners zorgen voor leuke en gezellige activiteiten. Dat is top en dat moet je dus niet onnodig moeilijk maken. Vandaar ook ons voorstel om dit af te schaffen. Gelukkig ging de hele raad mee en hoeft er dus voortaan niets meer betaald te worden voor kleine evenementen.


Kennemer Theater verplaatsen

Momenteel wordt er gekeken hoe het Stationsgebied en het terrein van Ankie’s Hoeve verder ingericht moet worden. Een goede zaak, want daar moet het een en ander gebeuren. De VVD vindt dat in dat gebied heel goed het Kennemer Theater zou passen. Het brengt iets extra’s in dat gebied. Er is volop parkeergelegenheid en goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer.

De VVD heeft daarom gevraagd om in het bestaande onderzoek naar ontwikkeling van dat gebied de mogelijkheid van verplaatsing van het Kennemer Theater ook te onderzoeken. Alleen onderzoeken, nog geen definitieve keuzes. Helaas was alleen GroenLinks het met ons eens. De andere partijen waren zelfs tegen een onderzoek, dus geen meerderheid.


Motie D66: proef legale wietteelt

In het regeerakkoord is afgesproken dat er in 6 gemeenten in Nederland een proef mag worden gedaan met legale wietteelt. De Beverwijkse D66 wist niet hoe snel ze dat moesten oppakken en diende een motie in om Beverwijk voor te dragen voor deze proef.

De VVD is van menig dat we als Beverwijk hier terughoudend in moeten zijn. Waarom voorop lopen met dit soort zaken, terwijl we nog in fase van proberen zitten. Het nog niet bekend is of dit wel gaat werken. Beverwijk heeft qua criminaliteit al genoeg uitdagingen, daar moet al genoeg aandacht aan besteed worden.

De burgemeester had een soortgelijk pleidooi en vond het geen goed idee om met de proef mee te doen. De VVD steunde de burgemeester vanzelfsprekend. Helaas zette D66 door en kreeg onder andere steun van het CDA en Lijst Witte. Er was uiteindeljk een meerderheid. Nu maar hopen dat Beverwijk niet geselecteerd wordt door Den Haag…