Witte niet verder bij VVD

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van de VVD door middel van een stemming besloten om mevrouw Witte niet op de kieslijst te plaatsen. De VVD hanteert het uitgangspunt dat raadsleden in principe maximaal drie termijnen voor de VVD in de gemeenteraad zitten. Witte heeft drie termijnen voor de VVD in de gemeenteraad gezeten.

Mevrouw Witte heeft daarop besloten om met onmiddellijke ingang als eenmansfractie door te gaan. Het bestuur begrijpt de teleurstelling van mevrouw Witte en betreurt haar besluit, echter de VVD fractie zal nadrukkelijk het VVD geluid blijven laten horen.