Raadscommissie over aansluiting A8/A9

De eerste raadscommissie na het reces stond onder meer in het teken van de aansluiting A8/A9. De afgelopen maanden is hier veel over te doen geweest. Dit jaar besluiten de Provinciale Staten welke variant de voorkeursvariant wordt. In de raadscommissie werd de zienswijze van Beverwijk besproken.

© Provinciale Staten/Antea

Onlangs heeft de stuurgroep A8/A9 advies gegeven over de voorkeursvariant. Opvallend was dat het geen unaniem advies was. Vier betrokkenen hadden als voorkeur de golfbaanvariant en drie gemeenten hadden een voorkeur voor de Heemskerkvariant. In de uitwerking tot nu toe lijkt dat de golfbaanvariant goedkoper is. Er gaan daarom steeds meer geluiden op voor de golfbaanvariant. Onterecht.

Zienswijze

Alle betrokkenen hebben tot 1 oktober de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Dat geldt ook voor Beverwijk. In Beverwijk heeft de gemeenteraad altijd duidelijk uitgesproken dat we alleen voor de Heemskerkvariant zijn. De golfbaanvariant heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in de Broekpolder, met name op het gebied van geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof.

D66 wethouder De Rudder is onderdeel van de stuurgroep A8/A9 en had voor de gemeenteraad een korte zienswijze opgesteld. Daar in staat aangegeven dat er geen goede maatregelen tegen de de extra overlast worden genomen en dat de Stelling van Amsterdam niet opgeofferd mag worden. 

Zwak

Hoewel inhoudelijk juist vindt de VVD deze zienswijze veel te zwak weergegeven. De Rudder heeft niet zeer expliciet opgenomen dat de Beverwijkse raad alleen voor de Heemskerkvariant is en duidelijk uitspreekt tegen de golfbaanvariant te zijn. Ook in eerdere situaties sprak de wethouder zich voorzichtig uit en werden woorden zo gekozen dat de indruk bleef bestaan dat we in Beverwijk open blijven staan voor de golfbaanvariant.

De VVD is van mening dat in deze fase heel duidelijk en volledig gezegd moet worden waarom er voor de  Heemskerkvariant gekozen moet worden. We hebben daarbij aangegeven dat we ons moeten aansluiten bij de Heemskerkse zienswijze. Heemskerk heeft een zeer gedegen en zeer gedetailleerde zienswijze opgesteld. Hierin staan alle argumenten voor de Heemskerkvariant en tegen de golfbaanvariant. In deze zienswijze worden onderbouwde vraagtekens gezet bij de extra maatregelen zoals de fly over en verbreding van de A9. Maatregelen die juist de Heemskerkvariant zo duur maken. De zienswijze benadrukt dat er te weinig rekening is gehouden met de nadelige effecten in de Broekpolder en niet goed genoeg is onderzocht. Kortom een goede zienswijze en verstandig om bij aan te sluiten.

De wethouder vond een uitgebreide zienswijze niet nodig, ook niet na aandringen van de VVD. Gelukkig was een deel van de raad het met ons eens. Een ander deel twijfelde nog. Afgesproken is om deze week met een aantal raadsleden tot een betere zienswijze te komen en zullen wij ons inzetten om aan te sluiten bij de Heemskerkse zienswijze.

Wethouder Velsen teleurstellend

Tijdens de raadscommissie heeft de VVD nog wel de teleurstelling uitgesproken dat de Velsense wethouder heeft aangegeven voorstander te zijn van de golfbaanvariant. We hopen dat de Velsense gemeenteraad wèl inziet dat de Heemskerkvariant voor de IJmond en de IJmondenaren de beste oplossing is. Het is juist belangrijk om hier als 1 IJmond op te trekken.