Resultaten Onderzoekscommissie Aagtenbelt bekendgemaakt

De onderzoekscommissie Aagtenbelt heeft op donderdag 20 april 2017 de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt. In de zomer van 2016 is de onderzoekscommissie gestart met haar onderzoek naar de mogelijke effecten van het storten van staalslakken. Uit de conclusie van de onderzoeksrapportage blijkt dat omwonenden geen extra gezondheidsrisico’s lopen en dat naar de gemeenteraad geen onjuistheden zijn gecommuniceerd.

© ATKB


Aanleiding onderzoek

Onder de Aagtenbelt zijn verontreinigde stoffen gestort. Van de Aagtenbelt, nu een park in transformatie, was bekend dat in het verleden illegaal stoffen zijn gestort. In ieder geval ligt er benzeen onder de Aagtenbelt. Door het gebruik van staalslakken in plaats van lichtvervuilde grond is vooral in de Broekpolder het vermoeden ontstaan dat dit effect heeft op de verspreiding van de vervuiling. Staalslakken zijn zwaarder dan lichtvervuilde grond. Daarnaast is de hoeveelheid staalslakken meer dan in eerste instantie verwacht.


Belangrijkste resultaten

De onderzoekscommissie (bestaande uit de heer Ferraro (voorzitter), de heer Backer (jr.), de heer Bennink, de heer Den Hartog en mevrouw Niele-Goos) heeft met behulp van een externe en onafhankelijke deskundige antwoord gegeven op een aantal kernvragen zoals effecten op lange en korte termijn, de risico’s en of maatregelen nodig zijn. De resultaten van het onderzoek laten zien dat door de staalslakken geen extra verontreiniging plaatsvindt. Ook zijn er geen extra gezondheidsrisico’s voor omwonenden. De onderzoekscommissie bood deze, en meer gedetailleerde informatie aan de leden van de raad aan.


Aanbevelingen

Uit de rapportage blijkt verder dat de commissie een goed onderhoudsplan voor de afdeklaag aanbeveelt. Op deze manier blijft de huidige afdeklaag in voldoende conditie. Goede communicatie richting bewoners heeft eveneens prioriteit. ‘’Op korte termijn willen we graag een bewonersavond organiseren. Belangstellenden kunnen wij dan informeren over ons onderzoek en de conclusies’’, aldus Serge Ferraro, voorzitter van de commissie. Meer informatie wordt hierover zo spoedig mogelijk bekend gemaakt


Klik hieronder voor de eindrapportage.