Detailhandelsbeleid: een ongelukkig beleid met grote gevolgen voor ondernemers

In de raadsvergadering van 6 april is door de gemeenteraad het nieuwe detailhandelsbeleid aangenomen. VVD was hier fel op tegen. Naar aanleiding hiervan hebben Pieter Heinink en Kevin Benning het volgende opiniestuk geschreven.

© Bureau Stedelijke Planning

Een nieuw detailhandelsbeleid voor een sterkere commerciële kern in Beverwijk. Wethouder De Rudder presenteerde onlangs het nieuwe beleid. Op zich een goed streven, maar met een desastreuze uitwerking. De coalitiepartijen D66, PvdA, GroenLinks en CDA vonden het een geweldig plan. De VVD is fel tegen.

Het plan heeft verstrekkende gevolgen voor ondernemers die niet in de hoofdwinkelstructuur gevestigd zijn. Een deel van de succesvolle ondernemers zijn volgens de D66-wethouder zelfs actief in kansarme gebieden. Een kwalijke kwalificatie.

De Breestraat, Bazaar, Marloterrein, Meubelboulevard, Plantage en Wijkerbaan vallen onder de hoofdwinkelstructuur. Ondernemers buiten de hoofdwinkelstructuur hebben nog maar beperkte mogelijkheden. Ze mogen blijven, maar uitbreiden is nauwelijks mogelijk. De wethouder wil sturend optreden. Er kan besloten worden dat de bestemming “winkel” van een winkelpand afgehaald wordt. De wethouder krijgt zelfs de mogelijkheid om winkels te sluiten. De ondernemers worden hierdoor zwaar benadeeld. Hun winkels, hun panden, hun pensioenvoorziening worden veel minder waard. Gaat het goed, dan kunnen ze niet groeien. Ze moeten dan verhuizen.

De ondernemers mogen geen mengvormen aanbieden. Iets drinken bij de boekenwinkel of een broodje bij meubelzaak is niet toegestaan. Er mogen ook geen bloemenstalletjes of viskramen meer staan. Dat mag alleen nog in de hoofdwinkelstuctuur. Uitbreiding van detailhandel is niet toegestaan. Het beleid is zelfs gericht op afbouw hiervan. Creativiteit in ondernemen wordt ontmoedigd.

Ondernemers stimuleren om zich in het centrum te vestigen: ja. Ontmoedigen: nee. Het is niet de bedoeling dat bedrijven uit andere gebieden weggejaagd worden. De wethouder krijgt veel te veel middelen in handen en de ondernemers worden afhankelijk van de grillen van een wethouder. Een ondernemer die goed op zijn plek zit moeten wij alle ruimte geven. De VVD doet er alles aan om dit onzalige detailhandelsbeleid te wijzigen. Laat het ondernemen aan de ondernemer.