Drukbezochte avond VVD IJmond in Heemskerk

De VVD IJmond organiseerde maandag 20 februari een avond om met de inwoners van Heemskerk en Beverwijk in gesprek te gaan over lokale en regionale kwesties. Ongeveer 60 mensen waren op het evenement afgekomen. De onderwerpen voor de vragen waren vrij en namens de VVD waren Tweede Kamerlid Barbara Visser en Statenlid Hanneke Kaamer van Hoegee aanwezig om de vragen te beantwoorden. Het gesprek werd door VVD Beverwijk-fractievoorzitter Serge Ferraro geleid.

De aanwezigen waren met name geïnteresseerd in de plannen rondom de A8/A9 verbinding. Voor de discussie nam statenlid Kaamer van Hoegee een petitie van “Houd Broekpolder leefbaar” tegen de Golfbaanvariant aan. Er waren veel vragen en zorgen over de A8/A9 verbinding. Kaamer van Hoegee heeft een duidelijk beeld van het besluitvormingsproces geschetst. Barbara Visser vulde aan met haar ervaring in grootschalige landelijke projecten.  

Na het bespreken van een aantal kritische vragen ontstaat er langzaam meer duidelijkheid over het geheel. Zo wordt de milieueffectrapportage besproken die in mei gepubliceerd zal worden. Veel factoren binnen het besluitvormingsproces hangen hiervan af, stelt Kaamer van Hoegee. Dat er alsnog veel zorgen zijn voor de inwoners van de Broekpolder is volkomen begrijpelijk voor Visser en Kaamer van Hoegee.

VVD Noord-Holland heeft al aangegeven dat de Nulplusvariant voor de VVD geen goede optie is. Ferraro benadrukt dat lokaal de VVD IJmond voorstander van de Heemskerkvariant is. De Golfbaanvariant heeft te veel nadelige gevolgen voor de Broekpolder. 

Richting het einde van de avond worden er nog een aantal andere onderwerpen besproken. Zo komen de Kennemerlijn, busvervoer en demografische veranderingen in de stad en de provincie nog aan bod. Tot slot hamert Visser nog op het belang van samen optrekken om belangen duidelijk te maken.