VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser in de IJmond

Op 20 februari komt VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser naar de Broekpolder om met de inwoners van Beverwijk en Heemskerk in gesprek te gaan. Visser is goed bekend met de regio en heeft zich eerder al sterk gemaakt voor de Kennemerlijn. Ook is zij wethouder van Zaandam geweest.

Barbara Visser zalmet de aanwezigen in gesprek gaan over landelijke en lokaleonderwerpen. Een van de lokale onderwerpen zal de A8/A9 verbindingzijn. Zij zal een uiteenzetting geven over de huidige stand van zaken en deverschillende opties uitleggen. Er zal ruimschoots mogelijkheidzijn om vragen te stellen. Ook over andere actuele onderwerpen kunnenvragen gesteld worden en zal Visser aangeven hoe de VVD daar over denkt.Barbara is momenteel Kamerlid en staat voor de komende verkiezingen met een zevende plek hoog op de kandidatenlijst. De avond wordtgeleid door VVD-fractievoorzitter Serge Ferraro.

Het evenement zal plaatsvindenin restaurant La Citadel in Heemskerk en is voor iedereen vrijtoegankelijk. De deuren openen om 19:30 en het programma begint om 20:00.