Schriftelijke vragen Verscherpt toezicht Zorg Allerlei Beverwijk

Op 11 januari heeft de inspectie van Gezondheidszorg (IGZ) de kleine woonvoorziening Zorg Allerlei locatie Ons Thuis in Beverwijk onder verscherpt toezicht gesteld.

De inspectie heeft moeten vaststellen deze woonvoorziening voor ouderen die aan een geestelijke ziekte of stoornis niet aan de normen voldoen. Uit het inspectierapport blijkt dat de problemen al vanaf mei 2015 spelen. De ondertoezichtstelling is voor een duur van zes maanden. In die periode moet Zorg Allerlei aantonen dat aan de normen voldaan kan worden.

In het verleden is het eerder voorgekomen dat een kleinschalige zorgverlener onder verscherpt toezicht is gesteld en zelfs uiteindelijk gesloten is. De VVD maakt zich hier zorgen over, met name natuurlijk voor de kwetsbare Beverwijkse burgers.

Namens de VVD heeft Puck Witte hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld. De VVD wil weten in hoeverre het college hier al van op de hoogte was en in wat zij gedaan hebben om voor de veiligheid van deze kwetsbare groep te zorgen.

Daarnaast is de vraag gesteld of het college eens is dat de preventie sociale wijkteams zich ook moet richten op bewoners van Beverwijkse instellingen met een pgb.

Wij wachten de beantwoording van  het college af.