Geheime stukken moeten actief openbaar gemaakt worden

Tijdens de raadsvergadering van 15 december kreeg de raad een collegebesluit onder ogen dat eerder geheimhouding opgelegd was en waar dat inmiddels al weer tijdje er van af was.

Op zich gebeurt het vaker dat bij een collegebesluit voor een bepaalde periode een geheimhouding wordt opgelegd. Dit heeft meestal te maken met het feit dat het een besluit waarbij personen betrokken zijn en de informatie hun privacy kan schaden. Ook in het geval van onderhandelingen met derden kan er geheimhouding worden opgelegd om zo te voorkomen dat de gemeente in slechte onderhandelingspositie komt.

Op het moment dat de geheimhouding wordt opgelegd wordt meestal ook gelijk de duur van de geheimhouding aangegeven. Na die periode is het dan niet meer geheim.

Voor zover feitelijk niets bijzonders. Echter tijdens de behandeling van een onderwerp in de raad bleek dat een collegebesluit weliswaar niet meer geheim was, maar nooit eerder door het college openbaar is gemaakt. Het was dus voor de raad een onbekend besluit. 

Het blijkt dat het college deze besluiten niet automatisch ook openbaar maakt, waarmee het feitelijk onbedoeld nog de werking van de geheimhouding heeft. Daardoor is de gemeenteraad niet goed ge├»nformeerd. We weten dan niet wat we niet weten. 

De VVD vindt dat een onwenselijke situatie. Wij streven naar een volledige transparantie. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld en om alle collegebesluiten gevraag waar inmiddels geen geheimhouding meer op zit, maar welke nog niet openbaar gemaakt zijn. De regels schrijven voor dat de vragen binnen vier weken beantwoord moeten worden. Dan is het duidelijk om welke besluiten het gaat.

Voor de geïnteresseerden in de bijlage de vragen.