Raadsvergadering: horeca op Stationsplein, Plantage en kabels

De laatste raadsvergadering van het jaar stond in het teken van het nieuwe grand-café op het Stationsplein, project Plantage en kabels op het Meerplein. De laatste twee onderwerpen waren wat technisch van aard.

Stationsplein

Al een aantal jaren probeert een Beverwijkse ondernemer om een grand-café te beginnen op het Stationsplein. Een hele mooie plek om daar horeca te hebben en een aanwinst voor Beverwijk. 

Door een oud servituut van de stichting die Akerendam beheert, is het niet mogelijk om zomaar zonder hun toestemming zomaar wat te bouwen. Het servituut geeft hen namelijk het recht op vrij uitzicht vanuit Akerendam.

De ondernemer is er met de stichting uitgekomen en heeft groen licht. De gemeenteraad moest akkoord geven op de kosten van het bouwrijp maken van de grond. Deze kosten worden uiteindelijk gedekt door de verkoop van het stuk grond aan de ondernemer. Een mooie deal en marktconform. De VVD is groot voorstander van dit soort initiatieven van ondernemers. Ze zorgen voor positieve ontwikkelingen in Beverwijk! Het wordt steeds mooier!


Plantage

De derde fase van de Plantage gaat beginnen. De eerste twee fases zijn afgerond en hebben geleid tot een geweldige mooie gebied. Met mooie nieuwe woningen.

Bij het starten van een nieuwe fase moet de gemeenteraad het college akkoord geven dat ze voor deze fase geld mogen uitgeven. Dit akkoord is tijdens deze vergadering gegeven.

Echter tijdens deze vergadering bleek dat het college voor fase 2 niet het juiste akkoord had gekregen. De VVD heeft dat aangegeven, dat dat alsnog gedaan moest worden. De coalitiepartijen waren het hier niet mee eens. Hoewel fase 2 al is afgesloten met zelfs een plus, vindt de VVD dat het college zich wel aan de spelregels moet houden. We gaan nog uitzoeken hoe dit alsnog geregeld moet worden.


Kabels en leidingen

Het onderwerp over kabels en leidingen was ook meer van technische aard. Onder het Meerplein zitten vele kabels en leidingen, waaronder gasleidingen en hoogspanningskabels. In het geval dat er ooit op het Meerplein gebouwd zou worden, zouden de hoogspanningskabels verwijderd moeten worden. De kosten hiervoor zijn hoog, meerdere tonnen.

Gemeentebelangen heeft de wethouder hier meer malen vragen over gesteld, mede in het kader van de afhandeling van de afspraken over het Meerplein. De wethouder heeft daarbij iedere keer aangegeven dat de hoogspanningskabels al verwijderd waren.

Ook deze avond waren hier weer vragen over, toen bleek echter dat de wethouder de vorige drie keer een verkeerd antwoord had gegeven. De hoogspanningskabels liggen er nog wel degelijk. De wethouder had zich vergist en het bleek om de gasleidingen te gaan. Slordig dat hij dit niet eerder goed had uitgezocht.

De VVD heeft doorgevraagd of dit betekent dat de gemeente nog hoge kosten krijgt op het moment dat er alsnog gebouwd gaat worden. De wethouder benadrukte dat er geen extra kosten zullen zijn, omdat het allemaal al dichtgetimmerd is in overeenkomsten. 


Griffier

Deze raadsvergadering nam de griffier Martin van Engelshoven-Huls afscheid van Beverwijk. Martin Frensels is benoemd als nieuwe (interim) griffier. We wensen beide Martin succes in hun nieuwe functie.