Sociaal experiment is anti-sociaal

In Beverwijk staat een meerderheid van de gemeenteraad positief tegenover het voorstel om bijstandsgerechtigden niet meer aan te zetten tot initiatief om een baan te vinden. De indieners stellen dat het aanzetten van mensen tot initiatief onderdrukkend is, slecht voor het zelfvertrouwen en demotiverend werkt. Een soort basisinkomen biedt volgens het voorstel uitkomst. Wel bijstand ontvangen, maar geen tegenprestatie hoeven leveren. Naar aanleiding van dit voorstel hebben steunfractielid Kevin Benning en ik een opiniestuk geschreven. Dit opiniestuk is ook gepubliceerd in het Noordhollands Dagblad.

Het voorstel doet voorkomen alsof het zoeken naar werk en financiële zelfstandigheid een straf is. Dit is hoogst merkwaardig. De VVD vindt een sociaal vangnet belangrijk. Het idee van een vangnet is echter dat iemand, zolang het nodig is, financiële ondersteuning krijgt. Ondertussen heeft de ontvanger de gelegenheid om te trachten weer financieel zelfstandig te worden. Indien deze eis weggenomen wordt vervalt het hele idee van solidariteit. De belastingbetalende partij ondersteunt, maar de ontvangende partij hoeft geen actie te ondernemen. Dit druist volledig in tegen het idee van wederkerigheid en doet het maatschappelijk draagvlak geen goed.  

In het verleden zijn er meer van dit soort experimenten geweest in de vorm van het BKR, WIK en WWIK, deze faalden allen en werden stopgezet. Het Centraal Plan Bureau heeft berekend dat totale aantal gewerkte uren daalt en TNO geeft aan dat een activerende, dwingende sociale zekerheid nodig is om inkomensongelijkheid en armoede te beperken. 

Het is daarbij een verspilling van talent. Mensen hebben soms een zetje nodig. Als dit niet gebeurt blijven mensen met talenten thuis zitten. Het is alsof de maatschappij en de gemeente deze mensen als kansloos bestempelen en er het liefst niet meer naar omkijken. Willen wij die boodschap uitdragen? Deze mensen zijn niet kansloos of lui, maar verdienen onze steun en respect. Daarbij zullen de meesten de verplichtingen niet als last ervaren en er begrip voor hebben. De VVD gaat uit van de kunde van mensen op elk niveau, van de mensen op kantoor tot de mensen op straat, en weigert deze mensen af te danken. Werk is meer dan alleen een inkomen, het is de sleutel tot het opbouwen van een bestaan. 

Kevin Benning – Steunfractielid VVD Beverwijk – Student Politicologie 

Serge Ferraro – Fractievoorzitter VVD Beverwijk