Bundelen krachten door lokale politiek leidt tot vragen over Kennemerlijn

Afgelopen maandag heeft de VVD-fractie samen met wethouder Dorenbos goed overleg gehad met VVD-Kamerleden Betty de Boer, Barbara Visser, Rudmer Heerema en VVD-statenlidHanneke Kaamer van Hoegee. Ook was Jeroen Verwoort, fractievoorzitter van VVDVelsen, hier bij aanwezig. Dit overleg ging over de problemen op de Kennemerlijn, met speciale aandacht voor het stuk Haarlem – Alkmaar.

Het afgelopen jaar zijn er veel negatieve geluiden geweest over de dienstverlening van de NS en de capaciteit van de treinen. Vaak zaten de treinen te vol, vielen ze uit of sloegen ze vanwege het tekort aan capaciteit zelfs stations over. Hier zijn veel acties op ondernomen. Zo is er in januari een petitie geweest die door ruim 2200 mensen werd ondertekend. Ook is er een enquête gehouden door het NHD, waar zeer negatieve en zorgwekkende resultaten uit voortkwamen. De VVD heeft deze signalen scherp in de gaten gehouden en vond dat er iets gedaan moest worden aan de problemen voor de reizigers.

Naar aanleiding van het gesprek met de Tweede Kamerleden heeft Tweede Kamerlid Betty de Boer afgelopen donderdag vragen gesteld in de commissie voor Infrastructuur en Milieu. Namens Beverwijk waren wethouder Jacqueline Dorenbos en VVD-steunfractielid Kevin Benning hierbij aanwezig. NamensHeemskerk wethouder Frank Frowijn en namens Velsen wethouder Annette Baerveldt. Gelukkig kwamen er dankzij de aandacht die de Kennemerlijn kreeg meer vragen over de problemen op het traject. Het resultaat is dat staatssecretaris SharonDijksma de toezegging deed de NS aan te sporen om aan tafel te gaan zitten met de IJmondgemeenten om de problemen op het spoor te bespreken en op te lossen. Dit moet nog voor de kerst gerealiseerd worden.

De VVD steunt deze oproep en hoopt dat er voor de reizigers in de IJmond een passende oplossing gevonden zal worden voor de problemen op het spoor. De VVD begrijpt dat het onwaarschijnlijk is dat er gedurende de hele dag intercity’s en sprinters kunnen rijden, maar is er wel van overtuigd dat dit tijdens de drukke spitsuren kan en dat deze spitstijden verruimt kunnen worden.