Nieuws

 • Kandidatenlijst VVD Beverwijk vastgesteld

  De leden van VVD Beverwijk hebben de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar vastgesteld. De leden hebben een duidelijke keuze gemaakt. De nieuwe koers van de afgelopen jaren wordt doorgezet. Er is gekozen voor een zeer diverse lijst van kandidaten met veel nieuwe gezichten. Een mengeling van jong en oud, man en vrouw, met ervaring, kennis en kunde op alle vlakken. Zowel in de gemeenteraad als daarbuiten. Lees verder

 • GEEN OPVANG OF CRIMINELEN IN HOTELS OP KOSTEN VAN BELASTINGBETALERS

  © NH nieuws

  01 maart − Onlangs hebben wij vernomen dat criminele jongeren op kosten van de Beverwijkse belastingbetalers in hotels verblijven. Dat vond de VVD zo raar om te horen en onacceptabel dat we naar aanleiding daarvan vragen aan het college van B&W hebben gesteld. Lees verder

 • 4e hockeyveld Overbos, kunstgrasveld DEM en uitwerking Landgoed Adrichem

  © Serge Ferraro

  22 december − De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het 4e hockeyveld voor Overbos, een half kunstgrasveld voor DEM en uitwerking van Landgoed Adrichem. Lees verder

 • Beverwijkse ondernemers in gesprek met Erik Ziengs over detailhandelsbeleid

  © Barbara Middendorp

  16 november − Over het detailhandelsbeleid is in Beverwijk veel te doen. Het beleid valt voor een groep ondernemers zeer nadelig uit. Ook worden de beoogde doelen (bv minder leegstand) er niet mee opgelost. Het beleid gaat aangepast worden, het wordt momenteel uitgewerkt. Lees verder

 • Breestraat duurder, Gratis parkeren, Startups, Kennemer Theater en Wietteelt

  © Jim Vos

  12 november − De VVD heeft tijdens de behandeling van de begroting 2018 benadrukt dat een solide financieel beleid het uitgangspunt moet zijn. De afgelopen jaren kenmerkten zich door financiële meevaller en gelukjes. Ook de provincie heeft de gemeente een tik op de vingers gegeven over het financieel beleid. Kortom dat moet stukken beter en daar staat de VVD voor. Lees verder

 • Witte niet verder bij VVD

  01 november − Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van de VVD door middel van een stemming besloten om mevrouw Witte niet op de kieslijst te plaatsen. De VVD hanteert het uitgangspunt dat raadsleden in principe maximaal drie termijnen voor de VVD in de gemeenteraad zitten. Witte heeft drie termijnen voor de VVD in de gemeenteraad gezeten. Lees verder

 • Raadsvergadering: zienswijze A8/A9, Evenementenbeleid en controle inkoop

  05 oktober − Een aantal belangrijke punten stond op de agenda van de raadsvergadering van 5 oktober. Er moest besloten worden over de zienswijze A8/A9, evenementenbeleid en de controle op het inkoop- en aanbesteding door de gemeente. Lees verder

 • Raadscommissie over aansluiting A8/A9

  © Provinciale Staten/Antea

  15 september − De eerste raadscommissie na het reces stond onder meer in het teken van de aansluiting A8/A9. De afgelopen maanden is hier veel over te doen geweest. Dit jaar besluiten de Provinciale Staten welke variant de voorkeursvariant wordt. In de raadscommissie werd de zienswijze van Beverwijk besproken. Lees verder

 • Gekozen als lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2018

  26 juli − Gisteren ben ik unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is een eer om lijsttrekker te zijn voor de VVD Beverwijk. Lees verder

 • Resultaten Onderzoekscommissie Aagtenbelt bekendgemaakt

  © ATKB

  24 april − De onderzoekscommissie Aagtenbelt heeft op donderdag 20 april 2017 de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt. In de zomer van 2016 is de onderzoekscommissie gestart met haar onderzoek naar de mogelijke effecten van het storten van staalslakken. Uit de conclusie van de onderzoeksrapportage blijkt dat omwonenden geen extra gezondheidsrisico’s lopen en dat naar de gemeenteraad geen onjuistheden zijn gecommuniceerd. Lees verder

 • Detailhandelsbeleid: een ongelukkig beleid met grote gevolgen voor ondernemers

  © Bureau Stedelijke Planning

  24 april − In de raadsvergadering van 6 april is door de gemeenteraad het nieuwe detailhandelsbeleid aangenomen. VVD was hier fel op tegen. Naar aanleiding hiervan hebben Pieter Heinink en Kevin Benning het volgende opiniestuk geschreven. Lees verder

 • Kandidaat-Kamerlid Sven Koopmans komt naar Santpoort

  22 februari − Op 27 februari komt kandidaat-Kamerlid Sven Koopmans naar Santpoort om met de inwoners van de IJmond in gesprek te gaan. Koopmans is kandidaat-Kamerlid voor de VVD en staat op plek 33. Koopmans is betrokken bij vredesonderhandelingen over de hele wereld. Momenteel is hij werkzaam voor de Verenigde Naties. Daarnaast geeft Koopmans les aan de Universiteit van Leiden. Lees verder

 • Drukbezochte avond VVD IJmond in Heemskerk

  22 februari − De VVD IJmond organiseerde maandag 20 februari een avond om met de inwoners van Heemskerk en Beverwijk in gesprek te gaan over lokale en regionale kwesties. Ongeveer 60 mensen waren op het evenement afgekomen. De onderwerpen voor de vragen waren vrij en namens de VVD waren Tweede Kamerlid Barbara Visser en Statenlid Hanneke Kaamer van Hoegee aanwezig om de vragen te beantwoorden. Het gesprek werd door VVD Beverwijk-fractievoorzitter Serge Ferraro geleid. Lees verder

 • VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser in de IJmond

  14 februari − Op 20 februari komt VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser naar de Broekpolder om met de inwoners van Beverwijk en Heemskerk in gesprek te gaan. Visser is goed bekend met de regio en heeft zich eerder al sterk gemaakt voor de Kennemerlijn. Ook is zij wethouder van Zaandam geweest. Lees verder

 • Geheime stukken moeten actief openbaar gemaakt worden

  13 januari − Tijdens de raadsvergadering van 15 december kreeg de raad een collegebesluit onder ogen dat eerder geheimhouding opgelegd was en waar dat inmiddels al weer tijdje er van af was. Lees verder

 • Schriftelijke vragen Verscherpt toezicht Zorg Allerlei Beverwijk

  13 januari − Op 11 januari heeft de inspectie van Gezondheidszorg (IGZ) de kleine woonvoorziening Zorg Allerlei locatie Ons Thuis in Beverwijk onder verscherpt toezicht gesteld. Lees verder

 • Raadsvergadering: horeca op Stationsplein, Plantage en kabels

  18 december − De laatste raadsvergadering van het jaar stond in het teken van het nieuwe grand-café op het Stationsplein, project Plantage en kabels op het Meerplein. De laatste twee onderwerpen waren wat technisch van aard. Lees verder

 • Reactie VVD op begroting in De Kennemer

  12 november − In het kader van de begrotingsbehandeling hebben alle politieke partijen afgelopen week in de Kennemer een bijdrage geleverd hoe zij tegen de begroting aankijken. Hier treft u de gehele tekst aan. Het geeft een goede indruk hoe de VVD tegen de Beverwijkse begroting aankijkt. Lees verder

 • Sociaal experiment is anti-sociaal

  12 november − In Beverwijk staat een meerderheid van de gemeenteraad positief tegenover het voorstel om bijstandsgerechtigden niet meer aan te zetten tot initiatief om een baan te vinden. De indieners stellen dat het aanzetten van mensen tot initiatief onderdrukkend is, slecht voor het zelfvertrouwen en demotiverend werkt. Een soort basisinkomen biedt volgens het voorstel uitkomst. Wel bijstand ontvangen, maar geen tegenprestatie hoeven leveren. Naar aanleiding van dit voorstel hebben steunfractielid Kevin Benning en ik een opiniestuk geschreven. Dit opiniestuk is ook gepubliceerd in het Noordhollands Dagblad. Lees verder

 • Bundelen krachten door lokale politiek leidt tot vragen over Kennemerlijn

  28 oktober − Afgelopen maandag heeft de VVD-fractie samen met wethouder Dorenbos goed overleg gehad met VVD-Kamerleden Betty de Boer, Barbara Visser, Rudmer Heerema en VVD-statenlidHanneke Kaamer van Hoegee. Ook was Jeroen Verwoort, fractievoorzitter van VVDVelsen, hier bij aanwezig. Dit overleg ging over de problemen op de Kennemerlijn, met speciale aandacht voor het stuk Haarlem – Alkmaar. Lees verder